Odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem

Čerpadla s motorovým blokem, typová řada BN, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním bloku a svými rozměry a výkony odpovídají, resp. se přibližují požadavkům normy DIN/EN 22858.

Čerpadla této typové řady byla vyvinuta v souladu s požadavky chemického průmyslu a proto se používají především pro dopravu čistých, kyselých nebo alkalických a nízko viskózních kapalin.

Poněvadž materiály, přicházející do kontaktu s dopravovaným médiem, jsou fyziologicky nezávadné, mohou se tato čerpadla používat také v potravinářském průmyslu. Prodloužená hřídel hnacího motoru slouží k přímému uchycení oběžného kola. Hlava čerpadla je prostřednictvím mezikusu usazena přímo na přírubě hnacího motoru.

Hlava čerpadla, oběžné lopatkové kolo

Všechny díly, které přicházejí do kontaktu s dopravovaným médiem, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako např. PP, PVDF, tvrdý uhlík, elastomery z EPDM nebo FPM. Vnější kovové díly jsou před korozí
chráněny chemicky odolným lakem. U všech konstrukčních velikostí se používají uzavřená oběžná kola s odlehčovacími vrtanými otvory pro vyrovnávání axiálního posuvu. Přenos krouticího momentu je zajištěn prostřednictvím těsného tvarového spojení.

Uspořádání hrdel, přípojky

Sací hrdlo je umístěno axiálně a výtlačné hrdlo je natočeno radiálně směrem nahoru. Ve standardním provedení jsou přípojky sacího a výtlačného vedení osazeny přírubami podle DIN 2501/PN 10.

Těsnění hřídele

Průchody hřídele jsou utěsněny pomocí bezúdržbové mechanické ucpávky. Podle druhu provozních podmínek se používají ucpávky vnitřní jednočinné nebo dvojčinné. Dvojčinné ucpávky vyžadují přívod ucpávkové kapaliny.

Ucpávky jsou vyrobeny z karbidu křemíku (SiC), vlnovec a pomocná těsnění jsou z EPDM anebo FPM, kovové díly jsou z ušlechtilé oceli (1.4571) anebo kyselinovzdorné a žáropevné slitiny Hastelloy C-4 (2.4610). Použité materiály a jejich kombinace ve standardních provedeních čerpadel pokrývají široký rozsah možností použití.

Dostatek místa v těsnicím prostoru umožňuje použití běžně dostupných druhů těsnění. Zvláštní provedení na vyžádání.

Pohon

K pohonu se používají třífázové motory s povrchovým chlazením, s prodlouženou hřídelí rotoru a zesíleným uložením, v ostatním je jejich provedení dle standardů IEC, 1450 ot/min, resp. 2900 ot/min, krytí IP55, třída izolace F, konstrukční tvar IM B5.

Materiály, dokumentace, grafy