Odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem

Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním bloku. Čerpadla této typové řady byla vyvinuta v souladu s požadavky chemického průmyslu a proto se používají především pro dopravu kyselin a louhů a ostatních nízko viskózních, agresivních a neutrálních kapalin.

Čerpadla řady MB mají otevřené oběžné kolo, uzpůsobené pro nízko viskózní, kyselé i alkalické roztoky s minimálním obsahem pevných částic. Hlava čerpadla, vyrobená z kvalitních umělých hmot, je doplněna hydraulickou a vysoce efektivní spirální skříní.

Popis mechanické ucpávky

Ve svém základním tvarovém provedení sestávají mechanické ucpávky ze dvou absolutně rovných ploch. Jedna plocha se otáčí spolu s hřídelí a druhá je stacionární. Těsnicí účinek je zajišťován prostřednictvím bezprostředního kontaktu obou rovných ploch. Stacionární protikroužek ucpávky je pevně zalisován.

Kluzný kroužek je uspořádaný pohyblivě jak axiálně tak i radiálně, aby mohl vyrovnávat vychýlení hřídele, které může při provozu nastat. Tato axiální pohyblivost umožňuje montáž mechanických ucpávek v rámci proveditelných výrobních tolerancí, přičemž potřebná přesnost závisí na konstrukčním provedení ucpávky.

Pohon

K pohonu se používají

  • třífázové motory s prodlouženou hřídelí rotoru, 2900 ot/min, krytí IP55, třída izolace F, napájení 230/400 V, 50 Hz
  • střídavé motory s prodlouženou hřídelí rotoru, 2900 ot/min, krytí IP55, třída izolace F, napájení 230/400 V, 50 Hz

Připojení

Ve standardním provedení jsou připojovací hrdla
sacího a výtlačného vedení osazeny vnějším
závitem pro připojení běžných šroubení.

Materiály, dokumentace, grafy