Vertikální ponorná čerpadla VTP-BBF

Odstředivá čerpadla typové řady VTP v blokovém provedení (BBF) odpovídají dvoutrubkovému systému čerpadel. U této typové řady se jedná v zásadě ojednostupňové odstředivé čerpadlo s vertikálním hřídelem, jejíž hlavní komponenty jsou sestaveny ve stavebnicovém uspořádání.

Hnací motor se nachází v suché oblasti nad upevňovací deskou – hlava čerpadla se ponoří do dopravovaného média. Ponorná čerpadla řady VTP-BBF jsou v provedení bez uložení a jsou vhodná k čerpání nízko viskózních kapalin, agresivních louhů, kyselin a roztoků z beztlakových nádrží.

Při použití jedné sací trubky lze užitnou hloubku ponoru zvýšit maximálně o 300 mm. Hlava čerpadla se může dodatečně vybavit hrubým filtrem u sacího hrdla.

Konstrukční charakteristika

Ponorná čerpadla řady VTP-BBF se vyznačují svým jednoduchým a robustním provedením. Ponorná trubka je doplněna masívní opěrnou deskou a tlustostěnnou trubkou. Utěsnění prostoru mezi spirální skříní a ponornou trubkou je zajištěno labyrintovým těsněním.

U hydraulických dílů, jako např. spirální těleso, oběžné kolo atd., se jedná o standardní komponenty, převzaté z programu normalizovaných dílů čerpadel. Hnací motor (základní provedení podle IEC) je vybaven prodlouženým hřídelem. Uložení hřídele v oblasti hlavy čerpadla je tedy zbytečné a takto je zajištěn téměř bezúdržbový provoz, zajištěný proti chodu nasucho.

Rozsah použití

Vertikální ponorná čerpadla mají široký rozsah možností použití. V zásadě lze tato čerpadla používat všude tam, kde z důvodů konstrukčních, fyzikálních a rovněž na základě požadavků bezpečnostně technických, není možné zajistit čerpání kapalin z beztlakových nádob, nádrží, jímek a rezervoárů běžnými a v suchu instalovanými čerpadly. Maximální teplota použití závisí na koncentraci dopravovaného média, avšak v případě materiálového provedení z polypropylénu nesmí překročit hodnotu 80oC.

Použité materiály

Veškeré díly, přicházející do styku s dopravovaným médiem, jsou vyrobeny v provedení z polypropylénu. Použité elastomery jsou volitelně buď z EPDM nebo z FPM.

Hřídel

Hnací hřídel z vysoce jakostní oceli je v místě kontaktu s dopravovaným médiem opláštěný ochrannou trubkou z polypropylénu.

Oběžné kolo

Konstrukční uspořádání oběžného kola je radiální. Jednotlivé konstrukční velikosti čerpadel se dodávají s následujícími oběžnými koly:

  • konstrukční velikosti 15–85, 20–120 a 25–135 jsou v otevřeném provedení
  • všechny ostatní konstrukční velikosti jsou v uzavřeném provedení (otevřené provedení oběžného kola na vyžádání).

Vstupní a výstupní hrdla

Sací otvor je v nejnižším místě čerpadla. To znamená, že dopravované médium vstupuje do tělesa čerpadla axiálně. Výstupní hrdlo se nachází v suché oblasti nad uzávěrem nádrže.

Pohon

Třífázové motory, povrchově chlazené, provedení podle normy IEC, otáčky 2900 min-1, krytí IP55, třída izolace F, konstrukční tvar IM V1. Motor má prodlouženou hřídel.

Materiály, dokumentace, grafy