Nevíte si rady? Rádi Vám poradíme.

Volejte 585 225 591

Rychlá doprava po celé ČR.

Tlaková kanalizace - Čerpací stanice

Určení
*

Čerpací stanice je vhodná k čerpání běžných splaškových odpadních vod do systému veřejné tlakové kanalizace, nebo pro přečerpávání odpadních vod do výše položené gravitační kanalizace.

Popis
*Čerpací stanice se skládá z plastové akumulační jímky a technologického zařízení. Akumulační část jímky má kruhový půdorys o průměru 100 cm a výšku 150 cm. Zevnitř je opatřena výztuží z nerezové oceli. Vstupní šachta má průměr 60 cm Výška vstupní šachty se přizpůsobuje hloubce uložení přítokového kanalizačního potrubí. Pro připojení gravitační kanalizace se v těle jímky zřizuje hrdlo. Umístění a profil hrdla (hrdel) se provádí podle požadavku odběratele. Jímka je vybavena vnitřním výtlačným potrubím uvnitř ukončeným závitovou přechodkou. Vně jímky je na výtlačném potrubí osazena rozebíratelná spojka DN 32 mm pro připojení tlakové přípojky (40 x 3,7 mm). Součástí dodávky jímky je flexibilní PVC chránička pro kabely délky 6 m.Technologické zařízení dodávané v rámci finální montáže zahrnuje čerpadlo, šoupátko, zpětný ventil, pojistný ventil, tlakové čidlo a skříň ovládání.

Odpadní vody jsou čerpány pomocí objemového (vřetenového) čerpadla v nerezovém provedení. Příkon čerpadla je 1,1 kW, napětí 400 V. Čerpadlo je vybaveno drtičem. Plášť čerpadla je proveden z nerez oceli. Stator vřetena je proveden ze speciální pryže, vřeteno je z nerez oceli. Dopravní výška je 50 m při průtoku 0,7 l/s. Čerpadlo lze z jímky vyjmout s částí výtlačného potrubí po demontáži šroubení umístěného cca 40 cm pod poklopem jímky.

Ovládání
*Chod čerpadla je řízen automaticky od výšky hladiny vody v akumulační jímce. Pod minimální hladinou v jímce je umístěn litinový zvon - keson. Zvon je plastovou hadičkou spojen s tlakovým čidlem ve skříni ovládání. Změny výšky hladiny kapaliny v akumulační jímce jsou zaznamenané tlakovým čidlem a po vyhodnocení mikroprocesorem ovládají zapnutí a vypnutí čerpadla a v případě dosažení havarijní hladiny spustí alarm.
Výšku zapínací, vypínací a havarijní hladiny lze plynule nastavit v rozsahu centimetrů. Ovládání je vybaveno nadproudovou ochranou a ochranou v případě změny sledu ( otočení) fází. Na displeji jsou zobrazovány údaje o počtu provozních hodin a odběru proudu. V případě poruchy se na displeji vypíše druh poruchy ( výpadek tepelné ochrany, výpadek nadproudové ochrany, porušení sledu fází, dosažení havarijní hladiny). Skříň ovládání má rozměry v = 260 mm; š = 160 mm, hl.=100 mm. Ovládání je možné umístit maximálně do pěti metrů od jímky. Skříň není možné zapustit do zdi ! Je možné ji umístit na zeď nebo na sloupek. Za příplatek nabízíme sloupek z nerez oceli a plastu – viz obrázek.Instalace jímky a stavební příprava
*

Pro instalaci plastové jímky doporučujeme následující postup : Jímku uložte na betonovou základovou desku. Desku proveďte v min. tl. 15 cm a vyztužte ji kari sítí 15/15 cm. Jímku zcela naplňte vodou a zkontrolujte její těsnost. Připojte přítokové a výtlačné potrubí. Potrubí ukončete nejméně 0,5 m od jímky. V případě, že je zemina dostatečně soudržná a hladina podzemní vody je pod základovou spárou obsypte jímku pískem stabilizovaným cementem. V ostatních případech a zejména v případě, že bude umístěna v komunikaci nebo její blízkosti jímku obetonujte měkkou betonovou směsí ( B II ) v tloušťce vrstvy minimálně 10 cm a to včetně stropu a vstupní šachty. Nachází-li se v místě stavby podzemní voda výše než je úroveň základové desky, je nutné jímku opatřit vnějšími žebry ( je nutné upřesnit v objednávce). Do otvorů v žebrech zasuňte kruhovou betonářskou ocel o průměru 6 mm. Jímku obetonujte měkkým vodostavebním betonem v tloušťce cca 20 cm. Po celou dobu betonování a po další tři dny ( až do ztuhnutí a částečného ztvrdnutí betonu) snižujte čerpáním úroveň podzemní vody pod základovou desku. V betonu nesmí zůstat žádný otvory kudy by mohla proniknout voda mezi obě konstrukce.
Do hrdla ve stěně vstupní šachty zasuňte chráničku pro kabely (je součástí dodávky). Druhý konec chráničky ukončete 10 cm pod spodním okrajem skříně ovládání (bude dodána při finální montáži technologie. Po nainstalování chráničku zakryjte ( zeminou, lištou, zazděním) tak, aby ji nebylo možné snadno poškodit. K místu pro skříň ovládání přiveďte elektropřípojku - kabelem CYKY 5 x 2,5 mm ( 400 V). V místě napojení přípojky na domovní elektroinstalaci osaďte proudový chránič 30 mA a jistič 3 x 16 A

Finální montáž
*

Po oznámení dokončení stavební přípravy provedeme v dohodnutém termínu finální montáž technologického zařízení a čerpací stanici uvedeme do provozu. Po namontování technologie nesmí být do zařízení zasahováno (z důvodu zachování záruky).